Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η εταιρία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί, χρησιμοποιεί κ.λπ. ώστε να τα προστατεύσει, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, χωρίς άδεια διάδοση σε μη δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα. Για να διασφαλίσουμε την ορθή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε, μεριμνούμε για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία μας (web servers, τοπικοί υπολογιστές, κινητές συσκευές, εργαλεία καταγραφής και διαχείρισης). Το εργαλείο εσωτερικής διαχείρισης επαφών είναι προσβάσιμο μόνο μέσω του τοπικού δικτύου της εταιρίας και διαθέσιμο μόνο στους διαπιστευμένους χρήστες. Εφαρμόζουμε ορθές πρακτικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών για όλα τα συστήματα που συντηρούμε εσωτερικά, ενώ μεριμνούμε, ώστε όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ή hardware (οι προστιθέντες της εταιρίας) να προσφέρουν ένα αντίστοιχο επίπεδο συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την ασφάλεια συστημάτων, φροντίζουμε να κάνουμε έγκαιρα τις απαραίτητες αναβαθμίσεις σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, λογισμικού και υλισμικού. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για την μεταφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δημιουργούμε ισχυρά και ασφαλή passwords για τους λογαριασμούς χρηστών και διαχειριστή, τα οποία φυλάσσονται με ασφάλεια σε ειδικό σύστημα με διαβαθμισμένη πρόσβαση. Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσης) στις φόρμες εγγραφής ή παραγγελίας μας, κρυπτογραφούμε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρίας λαμβάνουν συνεχιζόμενη επιμόρφωση σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων με στόχο τον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και την χρήση βέλτιστων πρακτικών κατά την καθημερινή άσκηση της εργασίας μας. Στην περίπτωση που ένα άτομο επιχειρήσει να αποκτήσει χωρίς άδεια πρόσβαση στο διαχειριστικό της ιστοσελίδας μας, τότε διατηρούμε τη διεύθυνση IP του στα αρχεία καταγραφής μας. Καθώς η ενέργειά του δεν είναι σύννομη, διατηρούμε το δικαίωμα της αποθήκευσης και επεξεργασίας του ως άνω δεδομένου καταγραφής ασφαλείας.

 

Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου 

Ακολουθώντας επακριβώς τις αρχές που διέπουν το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με πωλήσεις από απόσταση, από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την έγκριση σας χρήση των προσωπικών σας στοιχείων ούτε σε δημοσιοποίηση, πώληση ή ανταλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων με οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία (τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ) είναι απόλυτα ασφαλείς και απόρρητες. Ύστερα από αίτηση διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται σε κανέναν.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός που χρησιμοποιείτε κατά την είσοδο σας διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κατά καιρούς την παρούσα πολιτική απορρήτου δίχως ειδοποίηση. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου μας για να είστε ενήμεροι για το πώς δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

 

Google Analytics

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Google Analytics που είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες ψηφιακές λύσεις ανάλυσης δεδομένων, για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αλλά και με ποιούς τρόπους μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα cookies μπορούν να παρακολουθούν δεδομένα όπως τον χρόνο τον οποίο αναλώνετε στην παρούσα ιστοσελίδα και τις υποσελίδες που επισκέπτεστε, με στόχο να συνεχίσουμε να παράγουμε το αντίστοιχο ελκυστικό περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του Google Analytics.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία